Avís legal.

Avís legal.

Li agraim que hagi decidit visitar-nos. Volem que la seva experiència a la nostra web sigui el millor possible.

L’accés i la navegació al lloc web, o l’ús dels seus serveis, implica l’acceptació expressa i completa de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars establertes per a certes promocions, com també de les Polítiques de Privacitat i de les Cookies, relacionades amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals. Per favor, li recomanem que les llegeixi amb atenció per saber quin tipus de dades es recullen a través de la nostra web, amb quines finalitats i quins drets relacionats amb això li concerneixen.

1.- Informació Legal.

En compliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

Av. del Cid, 142 – 46014 – València (VALÈNCIA).

Identitat Col·legi. Pureza de Maria
CIF: R4600469C
Direcció postal:
Telèfon 963791200
Correo-e [email protected]
Contacte DPD.: (en su caso) [email protected]
URL: http://pmaria-cid.org/

L’accés al web suposa l’acceptació expressa de l’Usuari a les presents Condicions Generals d’Ús, les quals podran ser modificades total o parcialment o substituïdes per altres pel seu titular en qualsevol moment sense previ avís. Li recomanem que accedeixi a les presents condicions de tant en tant per comprovar les seves possibles modificacions, les quals es publicaran en el mateix apartat.

2.- Condicions Generals d’Ús.

Les següents Condicions Generals regulen l’ús i l’accés al portal web, amb la finalitat d’establir pautes de bon ús i comportament del mateix. El Col·legi Pureza de Maria posa a disposició dels usuaris informació sobre l’ús, els serveis i els continguts que s’allotgen al web. A través d’aquesta, l’Usuari pot tenir accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants oferides a través de la pàgina web són realitzades, proporcionades i actualitzades per proveïdors i terceres empreses. El Col·legi Pureza de Maria no és, en cap cas, responsable d’aquestes dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre les mateixes.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb sotmetiment a la Llei i a les presents Condicions Generals d’Ús i, en el seu cas, a les Condicions Particulars que puguin establir-se per a l’accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment als altres Usuaris de la mateixa.

En cas de incompliment total i/o parcial per part de l’Usuari de les presents Condicions Generals d’Ús, el Col·legi Pureza de Maria es reserva el dret de denegar l’accés al web, sense necessitat de previ avís a l’Usuari.

3.- Obligacions Generals de l’Usuari.

L’Usuari, en acceptar les presents Condicions Generals d’Ús, s’obliga expressament a:

-No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la seva utilització normal.

Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d’accés associades al seu nom d’Usuari, sent responsable de la utilització d’aquestes claus d’accés personals i intransferibles per part de tercers.

No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres Usuaris com de terceres empreses alienes al Col·legi Pureza de Maria.

No utilitzar cap dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb fins il·lícits i/o expressament prohibit en les presents Condicions Generals d’Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s’estableixin per a determinades aplicacions i/o utilitats i que resultin contraris als drets i interessos del Col·legi Pureza de Maria, els seus usuaris i/o tercers.

No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants del Col·legi Pureza de Maria.

El usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que el Col·legi Pureza de Maria o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut d’aquestes “Condicions Generals d’Ús” o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc web, les pàgines que inclou i la informació o elements continguts en elles (incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, dels quals sigui titular o dels quals siguin titulars tercers que autoritzen al propietari a la seva utilització, entre altres), així com els logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dels quals el Col·legi Pureza de María n’és titular o ostenta autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars d’aquests.

L’Usuari s’obliga a fer un ús diligent i correcte dels continguts, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. El Col·legi Pureza de María autoritza l’Usuari per visualitzar la informació continguda en aquest lloc web, així com per realitzar reproduccions privades (activitat senzilla de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre i quan els elements siguin destinats únicament per a ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat del Col·legi Pureza de María o dels legítims titulars dels mateixos.

L’Usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquest lloc web en cap forma i sigui quina sigui la seva finalitat.

5.- Enllaços.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a l’Usuari. El Col·legi Pureza de María no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

El Col·legi Pureza de María no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i els continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, implica el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre el Col·legi Pureza de María i les persones o entitats autors i/o gestores d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per realitzar enllaços amb la pàgina web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

6.- Responsabilitat.

El Col·legi Pureza de María no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni dels que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

El Col·legi Pureza de María no assumeix cap responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses causades per:

(i) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloqueigs o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control del Col·legi Pureza de María;

(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres;

(iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web del Col·legi Pureza de María;

(iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

El Col·legi Pureza de María no és responsable ni en cap cas respondrà davant dels usuaris i tercers pels actes de qualsevol tercer aliè al Col·legi Pureza de María que impliquin o puguin suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuales de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyent a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tota la política de tractament de dades personals la trobarà a la Política de Privacitat, que forma part integrant d’aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem col·locat en un document separat: Política de Privacitat.

8.- Legislació.

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Lleislatió Espanyola. El usuari, pel simple fet d’accedir a la pàgina web o d’obtenir la condició d’usuari registrat, atorga, de forma irrevocable, el seu consentiment a què els Tribunals competents per defecte puguin conèixer de qualsevol acció judicial derivada de o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d’aquest Lloc o la navegació realitzada pel mateix.

Si alguna clàusula o apartat d’aquestes Condicions Generals, que no sigui de naturalesa essencial per a la seva existència, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.

Familia
Pureza de María

Dirección

Av. del Cid, 142
46014 Valencia

Teléfono

963 79 12 00

Horario de atención

LU-VI de 07.15h a 20.30h