Política de privacitat

La Política de Privacitat forma part de l’Avís Legal que regeix la Pàgina Web: http://pmaria-cid.org/ juntament amb la Normativa d’Ús de Cookies

La pàgina web http://pmaria-cid.org/ és propietat del Col·legi Pureza de María i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

El Col·legi Pureza de María es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privadesa en qualsevol moment Per tant, li recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web En el supòsit que l’usuari s’hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir-hi, se li informarà en el cas que hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals

Qui és el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les dades que es recullin o ens faciliti voluntàriament mitjançant la Pàgina Web, ja sigui per la navegació en la mateixa, així com totes aquelles que ens pugui facilitar en els formularis de contacte, via correu electrònic o per telèfon, seran recollides i tractades pel Responsable del Fitxer, els quals es detallen a continuació

Av. del Cid, 142 – 46014 – València (VALÈNCIA).

Identitat Col·legi. Pureza de Maria
CIF: R4600469C
Direcció postal:
Telèfon 963791200
Correo-e [email protected]
Contacto DPD, (en su caso): [email protected]
URL: http://pmaria-cid.org/

Sí, per qualsevol motiu, si vol posar-se en contacte amb nosaltres sobre qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privadesa (o amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pot fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment

¿Quan, per què, qui, com, per a què i durant quant de temps tractem les seves dades personals?

¿Cuándo i per què?

Pot navegar per la majoria de les nostres pàgines web sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació és necessària per proporcionar-li els serveis electrònics que ens sol·licita

Si necessitem recopilar dades personals per prestar-li el servei, tractarem la informació segons la política exposada en aquest document i en les condicions específiques del servei concret de què es tracti (si n’hi ha), que contenen declaracions específiques de privadesa sobre l’ús de les dades i li informen de per què, per a què, com, durant quant de temps tractem les seves dades personals i quines mesures de seguretat implementem.

¿Qui recull les seves dades?

La recollida i el tractament de les dades de caràcter personal que ens pugui facilitar es duen a terme pel nostre centre docent o, en el seu cas, els seus encarregats de tractament. En relació a aquest últim cas, aquests encarregats són tercers als quals se’ls exigeix per contracte que la seva activitat respecti la legalitat i implementin les mesures de seguretat adequades per protegir aquestes dades.

¿Para qué?

Les dades personals que li sol·licitem, o que ens faciliti a causa de la seva navegació, ens serveixen per gestionar, prestar i millorar els serveis que ens ha sol·licitat

Per exemple, tractarem les seves dades personals per poder gestionar les consultes que ens enviï, per poder gestionar la seva participació en processos de selecció de personal, per enviar-li comunicacions electròniques en cas que ens ho sol·liciti i/o per a l’elaboració d’estadístiques

En aquest sentit, li sol·licitem una adreça de correu electrònic quan utilitza els nostres formularis de contacte a la web Només recollim les dades personals del remitent necessàries per poder respondre-li.

Quan s’inscrigui als nostres butlletins també li sol·licitem una adreça de correu electrònic per poder prestar-li el servei. En tot cas, pot gestionar la seva baixa del servei quan ho desitgi, i posem mitjans a la seva disposició per fer-ho.

Com tractem les seves dades?

Recollim exclusivament la informació personal en la mesura necessària per aconseguir un propòsit específic. La informació no s’utilitzarà per a una finalitat incompatible amb la descrita

Només revel·lem la informació a tercers si és necessària per al compliment de la finalitat del servei i només a les persones que han de conèixer-la. Tot això amb l’objectiu que es pugui prestar el servei tractant les seves dades personals amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent.

En tot cas, el nostre centre docent adopta mesures de seguretat per protegir les dades contra un possible ús indegut o accés no autoritzat, alteració o pèrdua.

¿Durant quant de temps guardem les seves dades?

Guardem les dades únicament durant el temps necessari per complir la finalitat de la seva recopilació o processament posterior El període de conservació de les dades dependrà del servei i en cada servei s’indicarà la duració del tractament de les dades personals.

Al final d’aquest document, et facilitem una taula amb els períodes específics de conservació

¿Amb quines finalitats tractarem les seves dades personals?

Estudiants, pares, mares, representants legals i tutors:

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la matriculació de l’alumne/a; en cas que sigui necessari, gestionar el cobrament de la donació voluntària; gestionar en cas de contractació o sol·licitud altres serveis complementaris i activitats extraescolars (menjador, orientació, activitats complementàries, idiomes, escola de música, etc.) La sol·licitud d’aquests serveis requerirà la complimentació del corresponent formulari on es facilitarà informació específica de protecció de dades sobre aquests tractaments i es demanaran els corresponents consentiments per al tractament d’aquestes dades. Conèixer, si escau, dades de salut de l’alumne/a que permetin actuar amb celeritat i diligència (al·lèrgies, patologies cròniques, intolerància a determinats aliments, medicació crònica, intolerància a medicaments, etc.); tractament d’imatges de l’alumne/a relacionades amb activitats escolars i extraescolars: anuari escolar, participació en activitats extraescolars, esportives, lúdiques i educatives; una vegada finalitzada la escolarització, informar sobre activitats organitzades per a antics alumnes

Proveedores:

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de facturació i mantenir el contacte comercial.

Contactes de la web o del correu electrònic:

Tractem les seves dades personals amb la finalitat d’atendre les seves consultes i sol·licituds; gestionar el servei sol·licitat o tramitar el seu comanda; enviar-li informació comercial per mitjans electrònics que puguin ser del seu interès, sempre que hi hagi autorització expressa; podrem elaborar un perfil comercial amb base en la informació que ens faciliti amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Contactes a les xarxes socials:

Tractem les seves dades personals amb la finalitat d’atendre les seves consultes i sol·licituds, gestionar el servei sol·licitat, contestar la seva sol·licitud o tramitar el seu comanda, així com interactuar amb l’usuari i crear una comunitat de seguidors

Li informem que algunes xarxes socials poden realitzar transferències internacionals de dades. Pot consultar la política de privadesa per a més informació

Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Instagram https://help.instagram.com/155833707900388

Twitter http://twitter.com/privacy

Linkedin http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Pinterest https://about.pinterest.com/es/privacy-policy

Google http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es

Whatsapp https://www.whatsapp.com/legal/

Demandantes de empleo:

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de comptar amb el seu perfil en els processos de selecció de contractació, convocar-lo per a entrevistes de treball, avaluar la seva candidatura, i comunicar-li curriculum vitae a entitats col·laboradores o afins amb l’únic objectiu de fer-lo partícip en els seus processos de selecció, sempre que ens hagi donat el seu consentiment

Participants als nostres concursos:

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva participació en els concursos que organitzem, així com publicitar els guanyadors del concurs i l’acte d’entrega de premis.

Els participants que resultin premiats poden ser fotografiats o enregistrats en vídeo i difosos en qualsevol dels mitjans, el nostre lloc web o altres mitjans de comunicació, incloses les xarxes socials corporatives. En conseqüència, és possible que la imatge dels participants sigui captada, enregistrada i/o reproduïda de manera accesòria a l’activitat principal.

Usuaris de la web:

Per navegar per la nostra web recopilem informació sobre el seu navegador, el seu dispositiu i les dades d’ús que faci de la nostra pàgina web, així com qualsevol informació que ens proporcioni en utilitzar la nostra web. De forma anonimitzada o agregada, podrem registrar la direcció IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre ells).

La finalitat del tractament és obtenir un coneixement pràctic sobre com els usuaris utilitzen la nostra pàgina web que ens permeti millorar-la; realitzar anàlisis estadístics que ens ajudin a millorar la nostra estratègia comercial; fer anàlisis de rendiment del lloc web i per seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes.

Les dades que obtenim no estan relacionades amb un usuari concret i s’emmagatzemaran a les nostres bases de dades.

Les dades anteriorment esmentades, així com les dades personals que, si s’escau, ens faciliti, es emmagatzemen mitjançant cookies que es recullen en un format pseudonimitzat i estan subjectes a la presentació d’objeccions al tractament d’aquestes dades personals, com es detalla a la Política de Cookies.

Podeu consultar la Política de Cookies a l’apartat corresponent.

La informació de la seva navegació pot emmagatzemar-se mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privadesa de Google, ja que aquesta recull i tracta aquesta informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

De la mateixa manera, des de la nostra pàgina web es pot facilitar l’ús de Google Maps, la qual podria tenir accés a la seva ubicació, en el supòsit que se’l permeti, amb la finalitat de facilitar-li una major especificitat sobre la distància i/o camins a les nostres seus. A aquest respecte, ens remetem a la política de privadesa utilitzada per Google Maps, amb la finalitat de conèixer l’ús i tractament d’aquestes dades. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Amb l’objectiu d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la ubicació de l’Usuari, podrem accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari en aquells casos en què la configuració de l’usuari ho permeti.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, Instagram o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs web. Qualsevol informació personal que es reculli a través d’aquestes aplicacions pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes. Les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privadesa de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que l’usuari faciliti pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals no tenim cap control.

Videovigilancia:

Les instal·lacions poden estar equipades amb sistemes de càmeres de vigilància amb la finalitat de controlar l’entrada i sortida de les instal·lacions, així com amb fins de seguretat de les mateixes.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Alumnes, pares, mares i tutors:

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d’una obligació legal amb l’escolarització obligatòria conforme a la normativa educativa, Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació segons redacció donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa; l’execució d’un contracte per a l’escolarització no obligatòria i serveis opcionals (gratuïts, subvencionats o de pagament) com són determinats serveis complementaris i activitats extraescolars; el seu consentiment que se li sol·licita per als altres tractaments de dades: orientació, organització d’activitats lúdiques, esportives i educatives, publicació d’imatges de l’alumne/a, tractament de dades de salut, informació sobre activitats organitzades per antics alumnes i avisos a familiars i persones de contacte, cobrament de la donació voluntària.

Proveedors:

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació de mesures precontractuals.

Contactes del lloc web o del correu electrònic:

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

En aquells casos en què per fer una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer clic al botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a dit formulari o acceptació de la política de privadesa.

Tot els nostres formularis compten amb una casella de verificació que és necessari marcar per accedir als serveis que s’ofereixen.

Contactes a les xarxes socials:

La base legal per al tractament de les seves dades és l’acceptació de la relació contractual amb el proveïdor de la xarxa social corresponent manifestada en donar-se d’alta en la seva aplicació i d’acord amb les seves polítiques de privadesa, que són externes a nosaltres.

Demandants d’ocupació:

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment inequívoc, en lliurar-nos el seu CV i rebre i signar la informació relativa als tractaments que anem a dur a terme.

Participants en els nostres concursos:

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment en inscriure’s al concurs i acceptar la política de privadesa i les bases del concurs.

Usuaris de la web:

La base legal per al tractament de les dades és el nostre interès legítim a conèixer els modes de navegació dels nostres usuaris per adaptar-nos als seus interessos i millorar la nostra relació amb ells; així com el seu consentiment en navegar pel nostre lloc web i acceptar els termes d’ús de les cookies.

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades seran comunicades al Ministeri d’Educació i a la Conselleria d’Educació d’acord amb la legislació vigent.

Els dades relacionades amb el cobrament de la matrícula seran comunicats a entitats bancàries per gestionar els rebuts domiciliats i podran ser comunicats, en el cas que siguem requerits per fer-ho, a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

Els dades del cobrament de la donació voluntària quedaran reflectits en un registre de donacions i donants a disposició del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals.

De la mateixa manera, les dades de l’alumne podran ser comunicades a agències de viatges per a l’organització de viatges i companyies asseguradores per a la contractació d’assegurances (accidents, viatges), a entitats públiques i/o privades per al control d’assistència dels alumnes en excursions, escoles oficials d’idiomes per a la certificació i emissió del títol oficial, a federacions i clubs esportius per a les activitats esportives.

També podran ser comunicades les seves dades als nostres proveïdors de serveis quan sigui necessari per a l’execució del contracte. En aquests casos, l’encarregat de tractament s’ha compromès per contracte a emprar les dades només per al fi que justifica el tractament i a mantenir mesures de seguretat adequades.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Podeu estar tranquil, hem adoptat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat en el tractament de les seves dades personals que realitzem, concretament aquelles que eviten la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de les vostres dades, inclos el dret a retirar el vostre consentiment prestat, segons es detalla a continuació:

Dret d’accés: Podeu preguntar-nos si estem tractant les vostres dades i de quina manera.

Dret de rectificació: Podeu demanar-nos que actualitzem les vostres dades personals si són incorrectes, i suprimir-les si així ho desitgeu.

Dret de limitació del tractament: En aquest cas, únicament seran conservats per nosaltres per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: Després de la vostra sol·licitud d’oposició al tractament, deixarem de tractar les dades de la manera que indiqueu, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions hàgim de seguir tractant-les.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que vulgueu que les vostres dades siguin tractades per una altra empresa, us facilitarem la portabilitat de les vostres dades al nou responsable/encarregat.

Dret de supressió: Podeu sol·licitar que eliminem les vostres dades quan ja no siguin necessàries per al tractament, retirieu el vostre consentiment, el tractament sigui il·legal o hi hagi una obligació legal de fer-ho. Analitzarem el cas i aplicarem la llei.

Podeu dirigir-vos al Delegat de Protecció de Dades abans de presentar una reclamació contra el responsable del tractament davant de l’AEPD.

Si necessiteu més informació sobre quins drets us reconeix la llei i com exercir-los, us recomanem dirigir-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l’autoritat de control en matèria de protecció de dades.

En el cas que no hàgim atès l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Disposem de formularis per a l’exercici de drets que es poden sol·licitar a la direcció de correu electrònic citada més amunt; també podeu utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o els de tercers. Aquests formularis hauran d’anar signats electrònicament o acompanyats d’una fotocòpia del DNI. Si s’actua mitjançant representant, de la mateixa manera, haurà d’anar acompanyat de còpia del seu DNI o amb signatura electrònica.

Els formularis hauran de ser presentats presencialment o enviats per correu postal o electrònic a les adreces que apareixen a l’apartat “Responsable”.

El termini màxim per resoldre és d’un mes a comptar des de la recepció de la vostra sol·licitud.

Durant quin temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre duri l’escolarització de l’alumne.

En finalitzar el mateix, les dades personals tractades en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos. En cas que no existeixi aquest termini legal, les dades es mantindran fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revocació del consentiment atorgat, o durant el termini en què un jutge o tribunal els pugui requerir d’acord amb el termini de prescripció d’accions judicials.

L’expedient acadèmic, d’acord amb la normativa vigent, es mantindrà indefinidament.

En cada tractament o tipologia de dades, us facilitem un període específic, que podeu consultar a la següent taula:

:

:

:

:

:

:

:

:

Fichero Document Conservació
Alumnes y Famiílies Factures y matrícules 5 anys
Exàmens, treballs de curs i proves d’avaluació Es conservaran durant el curs en vigor i fins que finalitzin els terminis de recurs i revisió.
Expedient Acadèmic i Diplomes Indefinit
Recursos Humans Nòmines, TC1, TC2, etc. 10 anys
Curriculum. Fins al final del procés de selecció, i 1 any més amb el teu consentiment.
Expedient del treballador Fins a 5 anys després de la baixa.
Márketing Bases de dades o visitants de la web. Mentre duri el tractament.
Proveedors Factures. 10 anys
Contractes. 5 anys
Videovigilància: Vídeos 30 dies de bloqueig, 3 anys de destrucció.
Contabilitat Llibres i Documents contables. 6 anys
Fiscal: Gestió de l’administració de l’empresa, drets i obligacions relatives al pagament d’impostos 10 anys
Seguritad y Salud Registres Médicos de Treballadors Seguretat i Salut: Registres Mèdics de Treballadors: 5 anys”.
Seguros Pólizas de seguros. 6 anys (regla general) 2 anys (dyns)
Compras Registre de totes les entregues de béns o prestació de serveis, adquisicions intracomunitàries, importacions i exportacions a efectes d’IVA: 5 anys.
LOPD Tractament de dades personals, si és diferent del tractament notificat a l’AEPD. 3 anys
Dades personals dels empleats emmagatzemades a les xarxes, ordinadors i equips de comunicacions utilitzats per aquests, controls d’accés i sistemes de gestió/administració interns. 5 anys.

Familia
Pureza de María

Dirección

Av. del Cid, 142
46014 Valencia

Teléfono

963 79 12 00

Horario de atención

LU-VI de 07.15h a 20.30h