Oferta educativa

Batxillerat

Preparem els alumnes perquè esdevinguin persones compromeses amb el nostre món, que contribueixin a la transformació positiva de la nostra societat, acompanyant-los en la presa de decisions que marcaran el seu futur proper
Oferim tres modalitats, tant en 1r com en 2n de Batxillerat:
“Científic-Tecnològic / Humanístic / Social”

HORARI

Metodologia

“El nostre objectiu és formar en valors als nostres alumnes i facilitar-los els coneixements i habilitats que els permeten desenvolupar les diferents funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat.”

Metodologia | Educació Batxillerat
Creixement intel·lectual i humà
El creixement intel·lectual i humà és necessari per a incorporar-se a la vida activa de forma responsable i competent. Més de 40 anys d'experiència formant als nostres estudiants, combinant la tradició i la innovació per a obtenir un resultat excel·lent tant en les proves de selectivitat com en la preparació adquirida per a la vida universitària.
Metodologia | Educació Batxillerat
Internacionalització
Gràcies als intercanvis internacionals, eixides culturals o experiències amb altres col·legis de la família Pureza de María, els nostres alumnes adquireixen un coneixement més ampli i real del context, que els capacita per a connectar amb la cultura a través dels seus valors. Tenen la possibilitat d'obtenir el títol de Batxillerat Dual o FIRST, així com de participar en els trobades anuals a Taizé (França), intercanvis a l'estranger, viatge d'estudis a Itàlia, o la participació en concursos i activitats obertes.

Apostes
educativas

Promovem activament diferents accions educatives centrades en el creixement personal, el compromís i la solidaritat amb el nostre entorn o el valor de la família.

Acompanyament

“Tenint en compte que, en l’educació infantil, el xiquet comença a construir la seua personalitat, la seua autoestima o els seus propis valors, apostem per un aprenentatge experiencial, incloent el joc i la interacció.” Això permet a l’alumne gaudir d’un procés immersiu que li permet implicar qualsevol tipus de coneixement, com l’intuïtiu, l’empíric o el lògic-matemàtic.

Escola verda

Un dels nostres objectius és conscienciar els nostres alumnes sobre la conservació del medi ambient. “Cuidar allò que ens dóna vida és una de les nostres prioritats i filosofies de vida.” L’entorn del nostre centre ajuda els alumnes a valorar la naturalesa i tot allò que rebem d’ella.

Ambient de família

TTenint en compte la nostra filosofia, és molt important que les famílies es impliquin en el procés d’aprenentatge. D’aquesta manera, fomentem la comunicació entre el col·legi i la família, utilitzant mitjans com la plataforma Educamos, la nostra pàgina web o els nostres perfils socials.

Compromís i solidaritat

El nostre alumnat promou la solidaritat i és conscient de la realitat que els envolta a través de campanyes en les quals col·laboren de forma activa, com ara la recollida d’aliments i dejuni voluntari, marxa solidària i dia de la Pau o la campanya de Nadal.

Modalitats

1r Batxillerat

Comuns

Llengua Castellana i Literatura
Llengua i Literatura I
Anglès I
Educació Física,
Religió,
Ciències per al món contemporani,
Filosofía

Optatives

Francès
Literatura Universal,
Programació, Xarxes i Sistemes II,

Ciències

Matemàtiques I,
Física i Química I,
Biologia, Geologia, Ciències Ambientals I,

ciènces socials

Matemàtiques Aplicades CCSS I,
Història Contemporània. – Economia I

Humanístic,

Llatí I – Grec I,
Història del món contemporani,
Economia I,

2n Batxillerat

Comuns

Llengua Castellana i Literatura II.
Llengua i Literatura II
Anglès II,
Filosofía
Història.
Religió,

Optatives

Francès
Psicología
Programació, Xarxes i Sistemes II,

Ciències

Matemàtiques II.
Química II.

Física
Biologia II.

ciènces socials

Matemàtiques Aplicades CCSS II.
Història de l’Art.
Economia de l’empresa II.

Humanístic,

Llatí II – Grec II,
Història de l’Art.
Economia de l’empresa II.

Educant
en valors

Un eix fonamental del nostre projecte educatiu és la formació en valors i cultivar la interioritat. Ajudar a créixer com a persones en els valors del foment del respecte, la cultura de l’esforç i l’ànsia de superació, la solidaritat i la cooperació.

Etapa 1

Educació Infantil

Construïm i desenvolupem dos aspectes tan importants com són la personalitat i l’autoestima.

Etapa 2

Educació Primària

Consolidem hàbits de treball cooperatiu i individual, actituds de confiança i curiositat, així com interès, a més d’estratègies de pensament.

Etapa 3

Educació secundària

Potenciem les capacitats i competències vinculades al nostre sentit ètic i social, afavorint el pensament i la reflexió, fent-los capaços d’assolir una comunicació interpersonal autèntica i una presa de decisions responsable.

Etapa 4

Batxillerat

Adquirim coneixements i habilitats que ens permetran incorporar-nos a la vida activa amb responsabilitat i competències. Ens formem per ser #PersonesdelFutur.

Educació Infantil

Educació Primària

Secundària

Familia
Pureza de María

Dirección

Av. del Cid, 142
46014 Valencia

Teléfono

963 79 12 00

Horario de atención

LU-VI de 07.15h a 20.30h