Oferta educativa

Educació Infantil

Descobrir-se a un mateix i desenvolupar les habilitats i capacitats cognitives a través de l’aplicació de les intel·ligències múltiples, l’experimentació, el pensament, el joc i la relació amb els companys, per permetre’ls obtenir les eines per relacionar-se amb els altres i adquirir l’autonomia adequada.

HORARI

Metodologia

En el procés d’aprenentatge, apliquem i combinem diferents metodologies de treball que permetran a l’alumnat desenvolupar una educació ètica i responsable d’acord amb els valors.

Metodologia | Educació Infantil
Programa de Desenvolupament Bàsic

Una bona lateralització i desenvolupament personal és el resultat d’una correcta organització neurològica. L’estimulació de la via motora és el pilar principal del desenvolupament cerebral.

L’objectiu és ajudar al cervell a crear connexions neuronals, quantes més millor, perquè posteriorment, l’alumnat siga capaç de realitzar activitats tan complexes com la lectoescriptura.

Metodologia | Educació Infantil
EntusiasMAT

EMAT és una metodologia basada en la teoria de les intel·ligències múltiples que fomenta la motivació i autonomia de la persona durant el seu procés d’aprenentatge de les matemàtiques.

Metodologia | Educació Infantil
Ajedrez a l’aula

Complement en l’aprenentatge de les matemàtiques, especialment es treballen actituds i valors que es poden transferir a un altre tipus de situacions fora de l’aula.

Metodologia | Educació Infantil
Estrella Ilusión

Es treballa i complementa el desenvolupament de les grans àrees d’infantil, com són les àrees de coneixement de si mateix, coneixement de l’entorn i comunicació i representació. L’alumnat gaudeix i s’inicia satisfactòriament en el coneixement i l’experiència de Jesús.

Metodologia | Educació Infantil
Internacionalització

La incorporació de llengües estrangeres des de l’infantil és una oportunitat per a apreciar la distinció entre diferents cultures. A través de professors experts, s’aprèn la importància dels valors ètics i les diferents formes de comportament gràcies a les històries.
Millora del vocabulari, pronunciació i fluïdesa, a més de seguretat i autonomia personal a l’hora de comunicar-se en anglés.

Metodologia | Educació Infantil
Projectes de comprensió

Els projectes de comprensió interdisciplinaris permeten a la persona adquirir i assimilar els conceptes treballats. Ofrecemos al alumnado una perspectiva más interdisciplinar en su misma comprensión, así como una mayor proximidad a sus intereses.

Faciliten l’aprenentatge i desenvolupament del pensament crític, i integrant l’escala de metacognició es aconsegueix utilitzar aquests pensaments en diferents contextos.

Complement en l’aprenentatge de qualsevol àrea competencial, especialment es treballen actituds i valors que es poden transferir a un altre tipus de situacions fora de l’aula.

Apostes
educativas

Combinem diferents mètodes i processos valoratius per conèixer la personalitat de l’alumnat. Això ens permet ajustar la seva formació a les seves necessitats.

Formació integral

Tenint en compte que, en l’educació infantil, s’inicia la construcció de la personalitat, l’autoestima o els propis valors, apostem per un aprenentatge experiencial, incloent el joc i la interacció. Això permet a l’alumnat gaudir d’un procés immersiu que li permet implicar qualsevol tipus de coneixement, com l’intuïtiu, l’empíric o el lògic-matemàtic.

Projectes innovadors

En el nostre col·legi potenciem un tracte personalitzat amb cada família i amb l’alumnat. D’aquesta manera, afavorim que cresquen sent capaços d’assolir tot allò que es proposen en la seua vida. A través de projectes innovadors, potenciem el desenvolupament de les intel·ligències múltiples perquè aquest siga l’únic protagonista del seu aprenentatge.

Educant
en valors

Un eix fonamental del nostre projecte educatiu és la formació en valors i cultivar la interioritat. Ajudar a créixer com a persones en els valors del foment del respecte, la cultura de l’esforç i l’ànsia de superació, la solidaritat i la cooperació.

Etapa 1

Educació Infantil

Construïm i desenvolupem dos aspectes tan importants com són la personalitat i l’autoestima.

Etapa 2

Educació Primària

Consolidem hàbits de treball cooperatiu i individual, actituds de confiança i curiositat, així com interès, a més d’estratègies de pensament.

Etapa 3

Educació secundària

Potenciem les capacitats i competències vinculades al nostre sentit ètic i social, afavorint el pensament i la reflexió, fent-los capaços d’assolir una comunicació interpersonal autèntica i una presa de decisions responsable.

Etapa 4

Batxillerat

Adquirim coneixements i habilitats que ens permetran incorporar-nos a la vida activa amb responsabilitat i competències. Ens formem per ser #PersonesdelFutur.

Educació Primària


Primària

Educació secundària


Secundària

Batxillerat


Batxillerat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nuestro Colegio
Pureza de María Cid

Familia
Pureza de María

Dirección

Av. del Cid, 142
46014 Valencia

Teléfono

963 79 12 00

Horario de atención

LU-VI de 07.15h a 20.30h