Oferta educativa

Educació Secundària

En aquesta etapa considerem molt important continuar amb el desenvolupament del pensament crític, la interdisciplinarietat i l’aprenentatge contextualitzat, afavorint la reflexió i fent-los capaços d’assolir una comunicació interpersonal autèntica i una presa de decisions responsable.

HORARI

Metodologia

Les diferents metodologies que apliquem ens permeten potenciar la diversitat de competències del nostre alumnat, procurant treure el millor de cadascú.

L’afany de superació, propi de Pureza de María, i el gust pel treball ben fet són una línia transversal en el nostre centre.

Metodologia | Educació Secundària
Aprenentatge continu
Procurem que el nostre alumnat consolidi els hàbits d'estudi i treball individual i grupal de forma contínua, adquirint els elements bàsics de la cultura, especialment en aspectes humanístics, artístics, científics i tecnològics.
Metodologia | Educació Secundària
Internacionalització
A Secundària, oferim com a primera llengua estrangera l'anglès, procurant el desenvolupament de totes les habilitats del llenguatge i afavorint l'adquisició de títols oficials de Cambridge, així com incentivant els intercanvis a l'estranger.
A més, tenim Francès com a matèria optativa i segona llengua estrangera a partir de 1r d'ESO fins a 2n de Batxillerat.

Metodologia | Educació Secundària
ARIT
A Secundària, per donar continuïtat al programa eMAT de Primària, s'inicia el projecte de matemàtiques ARIT, nascut a l'Institució Pureza de María. És un mètode híbrid, que combina tant mètodes deductius com inductius. La resolució de problemes, l'aprenentatge cooperatiu, l'explicació guiada, la investigació, la gamificació, etc., són alguns dels mètodes que, mitjançant les seves eines i recursos, permeten apropar l'ensenyament de les matemàtiques a l'alumnat i desenvolupar en ells un raonament lògic-matemàtic.
Metodologia | Educació Secundària
Projecte d'Innovació
Es integra la Innovació Tecnològica a l'aula, amb l'objectiu de formar persones autònomes i capaces, que puguin enfrontar-se a diversitat de situacions, pensar, analitzar, resoldre i donar solucions als problemes, #PersonesdelFutur.

Els alumnes de 1r i 2n d'ESO fan ús del seu propi dispositiu, Chromebook, com a eina educativa d'ús personal amb la qual han estat treballant des de 5è de Primària. S'aprèn de forma responsable en l'entorn de Google Workspace, i tant a través de les assignatures més tecnològiques com robòtica, matemàtiques, informàtica o TIC, com en les altres matèries, l'ús d'aquesta eina afiança l'adquisició de la competència digital.

Apostes
educativas

Al nostre col·legi fomentem l’aprenentatge cognitiu. Combinem el raonament, la memòria i la relació amb l’entorn i els companys, un aprenentatge aplicable de per vida.

Aprenentatge cooperatiu

Aquesta metodologia contempla la construcció del coneixement i l’adquisició de competències i habilitats socials a través del treball cooperatiu.

Capacitat d’induir la influència recíproca entre els integrants d’un mateix equip i, on es treballen aspectes com la interdependència positiva, la responsabilitat individual i grupal, la interacció estimuladora,… Un sistema dinàmic i cooperatiu que l’alumnat acaba interioritzant i que els prepara per ser #PersonesdelFutur.

Orientació

Des del Col·legi promovem tutories setmanals tant grupals com personalitzades. Ofrecemos un acompañamiento en el camino de la fe. També comptem amb el suport i assessorament especialitzat del Departament d’Orientació. Tot amb l’objectiu d’acompanyar-los en el seu procés continu d’aprenentatge.

Ambient de família

TTenint en compte la nostra filosofia, és molt important que les famílies es impliquin en el procés d’aprenentatge. D’aquesta manera, fomentem la comunicació entre el col·legi i la família, utilitzant mitjans com la plataforma Educamos, la nostra pàgina web o els nostres perfils socials.

Compromís i solidaritat

El nostre alumnat promou la solidaritat i és conscient de la realitat que els envolta a través de campanyes en les quals col·laboren de forma activa, com ara la recollida d’aliments i dejuni voluntari, marxa solidària i dia de la Pau o la campanya de Nadal.

Optativas

Optatives

 • Francès
 • Taller de creació audiovisual
 • Laboratori  de arts Escèniques
 • Tallers de reforç: Llengua, Llengua i Matemàtiques

Optatives

 • Francès:
 • Programació, intel·ligència artificial i robòtica
 • Emprenedoria social i sostenible
 • Tallers de reforç: Llengua, Llengua i Matemàtiques

Optatives

 • Francès:
 • Cultura clásica
 • Creatividad musical
 • Programació, intel·ligència artificial i robòtica

Optatives

OPTATIVA  I

 • Francès:
 • Digitalizació
 • Música 


OPTATIVA II

 • Competencia oral en anglès
 • Filosofía
 • Projecte Interdisciplinari

Educant
en valors

Un eix fonamental del nostre projecte educatiu és la formació en valors i cultivar la interioritat. Ajudar a créixer com a persones en els valors del foment del respecte, la cultura de l’esforç i l’ànsia de superació, la solidaritat i la cooperació.

Etapa 1

Educació Infantil

Construïm i desenvolupem dos aspectes tan importants com són la personalitat i l’autoestima.

Etapa 2

Educació Primària

Consolidem hàbits de treball cooperatiu i individual, actituds de confiança i curiositat, així com interès, a més d’estratègies de pensament.

Etapa 3

Educació Secundària

Potenciem les capacitats i competències vinculades al nostre sentit ètic i social, afavorint el pensament i la reflexió, fent-los capaços d’assolir una comunicació interpersonal autèntica i una presa de decisions responsable.

Etapa 4

Batxillerat

Adquirim coneixements i habilitats que ens permetran incorporar-nos a la vida activa amb responsabilitat i competències. Ens formem per ser #PersonesdelFutur.

Educació Infantil

Educació Primària

Batxillerat

Familia
Pureza de María

Dirección

Av. del Cid, 142
46014 Valencia

Teléfono

963 79 12 00

Horario de atención

LU-VI de 07.15h a 20.30h